Autor: Kamil Bąk

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Bąk & Counsels Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Bąk S.K.A. (www.cbb.legal)

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Fundacja rodzinna jako narzędzie zarządzania majątkiem w sektorze deweloperskim

Wielu inwestorów i ekspertów branżowych uważa, że inwestowanie w nieruchomości stanowi jedno z najbezpieczniejszych miejsc na lokatę kapitału. Takie aktywa ze względu na ich trwałość i potencjał generowania stałego dochodu często stają się kluczowym elementem majątku wielu rodzin. Jednak zarządzanie takim majątkiem może być skomplikowane, zwłaszcza w przypadku rodzin wielopokoleniowych, u których różne interesy oraz perspektywy mogą prowadzić do konfliktów i nieefektywnego zarządzania. W tym kontekście fundacja rodzinna staje się ciekawym narzędziem, mogącym pomóc w zarządzaniu majątkiem rodzinnym, jednocześnie zapewniając jego ochronę przed potencjalnie negatywnymi skutkami procesów sukcesyjnych czy też różnorodnością beneficjentów.

Czytaj więcej

Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego

Niniejszy artykuł porusza temat skutków upadłości dewelopera dla nabywców lokali. W szczególności omówiono w nim, jakie prawa przysługują nabywcom w przypadku upadłości dewelopera, jakie obowiązki spoczywają na syndyku, a także jakie praktyczne konsekwencje mogą wynikać z przepisów prawa upadłościowego. Warto pamiętać, że nabywcy lokali są zwykle jedną z najbardziej poszkodowanych grup w przypadku upadłości, a ich sytuacja często jest skomplikowana i wymaga wsparcia ze strony prawa.

Czytaj więcej

Crowdfunding nieruchomościowy – inwestowanie w Prostą Spółkę Akcyjną

Wielu inwestorów i ekspertów branżowych uważa, że inwestowanie w nieruchomości stanowi najbezpieczniejszą lokatę kapitału. Można wynajmować lub trzymać na własny użytek, a następnie sprzedać z zyskiem nieruchomości, w szczególności takie jak grunty, lokale mieszkalne i użytkowe czy też kamienice.

Czytaj więcej