Crowdfunding nieruchomościowy – inwestowanie w Prostą Spółkę Akcyjną

INVESTMENT & CONSTRUCTION

Wielu inwestorów i ekspertów branżowych uważa, że inwestowanie w nieruchomości stanowi najbezpieczniejszą lokatę kapitału. Można wynajmować lub trzymać na własny użytek, a następnie sprzedać z zyskiem nieruchomości, w szczególności takie jak grunty, lokale mieszkalne i użytkowe czy też kamienice.

Prawdą powszechnie znaną jest, że inwestycje w nieruchomości mają znaczną barierę wejścia ze względu na wysokość potrzebnego kapitału. Za przykład niech posłuży inwestor, który uczestniczy w mniejszym przedsięwzięciu, takim jak flipping mieszkania – inwestycja jest opłacalna tylko wówczas, gdy cena sprzedaży przekracza koszty zakupu, remontu i utrzymania nieruchomości.

W ostatnich latach można zauważyć rozwój nowych zjawisk i tendencji na rynku nieruchomości, spowodowany wieloma przyczynami. Za jej przejaw uznać można rozproszone finansowanie nowych przedsięwzięć. Pozyskiwanie finansowania z banków spółdzielczych albo komercyjnych, które z definicji dysponują znacznym kapitałem, nie stanowi jedynej opcji dźwigni finansowej dla omawianych projektów. Istotnym źródłem finansowania pozostają tutaj chociażby inni inwestorzy indywidualni. Taką formę inwestowania zbiorowego w nieruchomości określa się mianem crowdfundingu nieruchomościowego, który może występować w różnych postaciach i konfiguracjach.

Niezwykle popularną odmianę finansowania społecznościowego stanowi obecnie crowdfunding udziałowy, w którym finansujący w zamian za wkład finansowy otrzymują udziały (akcje) w zyskach z przedsięwzięcia lub udziały (akcje) w zyskach ¬spółki prawa handlowego, który to przedsięwzięcie realizuje. Warto zauważyć, że taka formuła może przynieść oczekiwany zysk, ale zawsze pojawia się pewne ryzyko poniesienia straty, ograniczonej do wartości wniesionych wpłat na objęcie udziałów (akcji).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej spotykanym podmiotem inwestowania grupowego, którego strategia opiera się na zakupie okazyjnych nieruchomości, zwiększeniu ich wartości i szybkiej odsprzedaży. Analiza przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółek kapitałowych prowadzi do wniosku o zacieraniu się różnic konstrukcyjnych między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a niepubliczną spółką akcyjną.

Ważnym zagadnieniem jest kwestia pozyskiwania kapitału przez Prostą Spółkę Akcyjną. Koncepcja tej niepublicznej formy kapitałowej jest uzasadniana potrzebami funkcjonowania w Polsce tzw. start-upów, czyli firm innowacyjnych, dzia...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy