Autor: Andrzej Ebinger

 

Jest założycielem Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo-szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Ma ponad 33 lata doświadczenia zawodowego. Jest autorem wielu artykułów zamieszczonych w czasopismach branżowych oraz w internecie. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Od 2002 r. (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od wielu lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Do 31 grudnia 2018 r. przeszkolił 1754 osoby na 186 szkoleniach. Średnia ocena prowadzonych przez niego szkoleń wynosi 4,61 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników szkoleń w skali 1–5). Przygotowuje projekty inwestycyjne dla wielu organizacji. W ostatnich latach wykonał wiele analiz dla projektów inwestycyjnych w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jako partner biznesowy fińskiej firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. Jest autorem programu InvestRealEstate wspomagającego inwestorów w wykonaniu analizy rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Analiza rentowności i ryzyka w nieruchomości komercyjnej (cz. II)

W poprzednim artykule (wydanie nr 5/2019 „Real Estate Managera”) opisałem wstępne zagadnienia niezbędne do wykonania modelu inwestycyjnego, który będzie zawierał analizę rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne. W tej części opiszę, co powinno się znaleźć we „wsadzie do modelu inwestycyjnego”, oraz kolejność działań w wykonaniu analizy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF – Discounted Cash Flow).

Czytaj więcej

Analiza rentowności i ryzyka w nieruchomości komercyjnej

Każde działanie, dla którego alokujemy kapitał na budowę pracujących aktywów przy zaangażowaniu określonych zasobów, możemy nazwać inwestycją. Szczególnym typem tych działań są inwestycje w nieruchomości komercyjne. Najczęściej aktywa, które tworzymy lub nabywamy w ramach realizacji projektu, mają długi czas życia technicznego i ekonomicznego (ten drugi oczywiście jest określony przez inwestora i odzwierciedla czas konsumowania korzyści z pracujących dla niego aktywów).

Czytaj więcej