Sodexo Polska podsumowuje działania CSR za 2022 r.

News

Sodexo Polska prezentuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022. Raport uwzględnia wykaz odpowiedzialnych praktyk Sodexo Polska, które odpowiadają strategii zrównoważonego rozwoju - Better Tommorow Plan 2025.  W raporcie mowa m.in. o walce z marnotrawieniem żywności, budowaniu kultury zdrowia i bezpieczeństwa, optymalnym zarządzaniu zasobami oraz zmniejszaniu śladu węglowego.

Sodexo jest obecne w Polsce od 1993 r. Firma cieszy się opinią lidera kompleksowej obsługi nieruchomości i usług żywieniowych. Oba te obszary biznesowej działalności od lat stanowią dla Sodexo platformę do podejmowania licznych inicjatyw z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej.  W drugiej edycji raportu CSR firma zebrała katalog odpowiedzialnych praktyk za zeszły rok.

Tegoroczna publikacja (dotycząca działań realizowanych w roku 2022) prezentuje dobre praktyki Sodexo Polska przyporządkowane do 9 strategicznych zobowiązań określanych przez firmę jako Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tommorow Plan 2025). Zobowiązania te pozostają w ścisłym związku z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ (SDGs) w 2015 r. i obejmują m.in.: dbanie o bezpieczeństwo pracowników, odpowiedzialny łańcuch dostaw, zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne czy walkę z głodem i niedożywieniem.

Programy edukacyjne i motywacyjne związane z kulturą bezpieczeństwa w organizacji, inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet i zmierzające do równowagi płci, promocja zróżnicowanej, zbilansowanej diety, programy włączające osoby z niepełnosprawnościami, sposoby optymalnego zarządzania zasobami czy metody walki z marnotrawieniem żywności – to tylko niektóre wątki, które podnosi tegoroczna publikacja Sodexo Polska, zilustrowana konkretnymi przykładami z życia firmy w 2022 r. 

Uwzględnianie interesu społecznego, aspektów środowiskowych, czy relacji z otoczeniem jest dla Sodexo jest w DNA działalności firmy, o czym przekonuje Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

- W Sodexo Polska działamy z myślą o ludziach, społecznościach i środowisku. Robimy to zarówno obsługując naszych klientów, jak i we własnej organizacji – mówi.

Sodexo dystrybuuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do swoich klientów i partnerów, aby inspirować swoje biznesowe otoczenie do podejmowania podobnych inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego czy lokalnych społeczności.

- Wywieranie pozytywnego wpływu ma większe oddziaływanie, kiedy jest robione na szerszą skalę, dlatego w ramach ESG łączymy siły z naszymi partnerami biznesowymi. Wspólnie poszukujemy innowacji, które wzmocnią rozwiązania przyjazne środowisku – dodaje Marta Stańczak.

Sodexo Polska było wielokrotnie wyróżniane za swoje zaangażowanie w inicjatywy z zakresu CSR. Dobre praktyki firmy zostały uwzględnione, m.in. w raportach wydawanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy w raporcie  „Pracodawca na TAK” opublikowanym. przez fundację TAKpełnosprawni. Firma otrzymała również czterokrotnie wyróżnienie Listka CSR tygodnika „Polityka” (trzykrotnie biały listek i jednokrotnie srebrny) jako przedsiębiorstwo wspierające zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

Najnowszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2022 – Sodexo Polska jest dostępny TUTAJ

Przypisy