Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

Administration&Business

Na początku bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało obszerny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten niemal od razu przekazano do prekonsultacji poprzedzających ewentualne skierowanie projektu do sejmu. Choć wyniku tych działań dotychczas nie opublikowano, to z licznych – dostępnych w internecie – stanowisk konsultowanych podmiotów wynika, że budzi on duże wątpliwości i liczne zastrzeżenia. Nic dziwnego, projekt wywraca bowiem do góry nogami obecnie obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Strategia gminy w zakresie planowania

W nowym stanie prawnym nie zakłada się dalszego funkcjonowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zostaną one zastąpione strategiami gmin w zakresie planowania, stanowiącymi akty prawa miejscowego, wiążące również przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. W treści strategii znaleźć powinien się ogólny kierunek rozwojowy danej gminy, a także identyfikacja jej potrzeb w zakresie zabudowy. Nie będzie natomiast uwidaczniać podziału terenu na funkcje zabudowy. Uchwalenie strategii gminy w zakresie planowania nie jest przy tym obowiązkowe.

Plan ogólny

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego zupełnie nowego aktu prawa miejscowego, którym jest plan ogólny gminy. Jest on podstawą do uchwalania przyszłych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dotychczasowe pozostają w mocy) i wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

W planie ogólnym wyznaczane będą granice stref planistycznych oraz...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy