Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administration&Business

1 marca 2021

NR 1 (Luty 2021)

Jakie są prognozy rozwoju branży logistycznej na najbliższe 20 lat i czy pandemia będzie miała na nie wpływ?

36

Firma FM Logistic wspólnie z ekspertami w dziedzinie foresightu strategicznego z 4CF opracowała raport Logistyka 2040, który zakłada trzy różne scenariusze rozwoju branży logistycznej. O przyszłości logistyki i magazynowania oraz wpływie pandemii na rynek TSL przeczytacie w wywiadzie z Tomaszem Oczkowskim, commercial director FM Logistic CE.

Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie wielu firm. Jaka na ten moment jest ogólna kondycja branży logistycznej?
Pandemia wzmogła świadomość, że wyłączenie, nawet na krótko, jakiegokolwiek oddziału dużej firmy logistycznej może mieć poważne konsekwencje dla wielu innych podmiotów czy wręcz konkretnych grup konsumentów. Z tego też powodu, choć spowolnienie gospodarcze nie ominęło branży logistycznej, to jednak odczuwa je ona w dość łagodny sposób, zwłaszcza w przypadku operatorów obsługujących sektory, takie jak FMCG czy health care.

Obecna sytuacja przyspieszyła też rozwój pewnych trendów w logistyce, jak wdrażanie rozwiązania dla strategii omnichannel. Zamknięcie galerii handlowych, lockdown, ograniczenia związane z możliwościami zakupowymi konsumentów, restrykcyjne środki bezpieczeństwa spowodowały znaczny wzrost handlu online. Klienci operatorów logistycznych musieli zatem uruchomić lub rozszerzyć sprzedaż internetową. Rolą operatorów zaś było wsparcie klientów w szybkim skonfigurowaniu nowych kanałów sprzedaży. Należało dostosować ofertę do innych wymagań magazynowych, które wiążą się z e-commerce, a także zoptymalizować transport do obsługi tego typu sprzedaży. W FM Logistic, mając doświadczenie i gotowe rozwiązania dla omnichannel, z powodzeniem pomagaliśmy i wciąż pomagamy naszym klientom w tym trudnym czasie.

Pandemia pokazała, że ciężko jest planować na kilka miesięcy czy lat wprzód. Często nawet tydzień czy dwa są trudne do oszacowania.
Jestem innego zdania. Należy planować, ale równocześnie też być elastycznym. Ostatnie wydarzenia związane z pandemią potwierdziły, jak ważna się staje szybkość w identyfikacji oraz zrozumieniu wyzwań w celu modyfikacji dotychczasowych założeń, a także kreowaniu optymalnych rozwiązań pozwalających zarówno na funkcjonowanie firmy, jak i zwiększenie jej konkurencyjności. W FM Logistic Central Europe od dłuższego czasu przyjęliśmy odważny model budowy strategii biznesowej zakładający coroczną weryfikację i aktualizację. Takie podejście pozwala nam na szybką reakcję na nieprzewidziane wydarzenia, z którymi mamy wszyscy do czynienia w dzisiejszym błyskawicznie zmieniającym się świecie. Obserwujemy trendy, czerpiemy wiedzę z najlepszych źródeł, wdrażamy nowe rozwiązania na długo, zanim zaczną być modne. W naszych magazynach wykorzystujemy drony do inwentaryzacji, stawiamy na ekologię i zrównoważony rozwój, wdrażamy samochody napędzane energią alternatywną w ramach projektu CityLogin. Co roku organizujemy konferencję Open Minds Debate, która ma za zadanie zainspirować i podzielić się nowymi sposobami myślenia z osobami z branży, naszymi klientami i partnerami, a także wszystkimi innymi osobami zainteresowanymi poszerzaniem swoich horyzontów. Zapraszamy na nią ekspertów i naukowców z różnych dziedzin, niekoniecznie bezpośrednio związanych z logistyką, którzy dzielą się z gośćmi swoją wiedzą. Wspólnie się zastanawiamy, jak nowe trendy i technologie mogą wpłynąć na gospodarkę i biznes.

W grudniu 2020 r. miał swoją premierę raport „Logistyka 2040”. Co możemy w nim znaleźć?
Raport został przygotowany przez FM Logistic Central Europe wraz z ekspertami z polskiej firmy foresightowej 4CF. Przedstawia on trzy scenariusze, które opisują, jak może wyglądać logistyka w latach 40. XXI wieku, czyli za 20 lat. Powstały one na bazie analizy insightów branżowych, istniejącej literatury naukowej, a także pogłębionych rozmów z naszymi ekspertami. Następnie specjaliści z 4CF zdefiniowali 3 możliwe kierunki rozwoju sytuacji na świecie, które będą miały wpływ na sektor logistyki. Pierwszy to „świat hi-tech”, w którym większość problemów 2020 r. została już rozwiązana dzięki nadzwyczajnemu postępowi technologicznemu. Jest to wizja świata zakładająca ścisłe połączenie produkcji z logistyką. Usługi, jakimi dysponować będą operatorzy logistyczni, będą mocno wyspecjalizowane. Drugi scenariusz to świat „zerowego wzrostu”, w którym gospodarka i społeczeństwo są podporządkowane walce ze zmianami klimatu. Świat ten pokazuje rolę, jaką będą wywierać działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego na gospodarkę, w tym na operatorów logistycznych. Dzięki zeroemisyjnym systemom transportu logistyka odegra decydującą rolę w rozwoju zielonych miast oraz umożliwi firmom osiągnięcie neutralności klimatycznej. Trzeci scenariusz zakłada świat, w którym poziom współpracy międzynarodowej jest niewystarczający, aby z powodzeniem rozwijać się i rozwiązywać najważniejsze problemy globalne. Świat ten jest wizją koncentracji logistyki w rękach najsilniejszych graczy, których przewagą będzie uzyskanie odpowiednich certyfikatów i licencji środowiskowo-operacyjnych. Do 2040 r. firmy logistyczne będą opierały swoją działalność na koncesjach, dzięki czemu tylko największe podmioty będą mogły zaoferować dostęp do wszystkich kanałów dystrybucji oraz e-commerce.

Te trzy zupełnie różne światy zaprezentowane w naszym raporcie dają ciekawą perspektywę megatrendów i możliwość refleksji nad potencjalnymi zmianami. I nie wybór najtrafniejszego scenariusza jest tu najważniejszy, ale właśnie inspiracja i rozważania teoretyczne. Są to warianty przyszłości, które stanowią największe wyzwanie dla operatorów logistycznych oraz ich klientów, dlatego warto o nich dyskutować. Podejmując tę dyskusję już dziś, możemy też uświadomić sobie zagrożenia i próbować zapobiec wersji przyszłości, której wolelibyśmy uniknąć.

Kto powinien zainteresować się tym raportem?
Raport „Logistyka 2040” dedykujemy głównie naszym klientom oraz partnerom. Chcemy też, aby był inspiracją dla naszych pracowników i całej branży logistycznej. Logistyka wpływa na prawie wszystkie sektory rynku, a jej rozwój jest niemal jednoznaczny ze zmianą w wielu innych sektorach, dla których jest ona istotną częścią działalności operacyjnej i modelu biznesowego. Dlatego też raport jest skonstruowany, tak aby był zrozumiały i przystępny nie tylko dla specjalistów, ale też dla wszystkich tych, dla których znaczenie logistyki będzie rosło w najbliższych dekadach.
 

POLECAMY


To prawda, wszystkie scenariusze podkreślają rosnącą rolę logistyki, która przejmuje część zadań, jakie do tej pory przypisane były producentom. W którą stronę idzie rozwój branży?
Od dłuższego czasu obserwujemy ten trend. Rośnie rola logistyki, a usługi, które świadczymy dla naszych klientów, znacznie wykraczają poza transport i magazynowanie. Coraz częściej operatorzy logistyczni przejmują na siebie ostatni etap produkcji, czyli usługi co-packingowe i co-manufacturingowe. Kompletujemy na przykład zestawy, które są następnie sprzedawane jako jeden produkt, przygotowujemy multipaki, standy, które widujemy w sklepach, etykietujemy towary pod dany rynek itp. Operatorzy przejmują też bezpośrednią obsługę konsumenta, np. reklamacje lub usługę kurierską. Organizujemy też kanały e-commerce, gdzie prowadzimy całą administrację sprzedaży, tworzymy politykę cenową, wspieramy działania w social media. Daje to obopólną korzyść, nasi klienci mogą się skupić na rozwoju swojego core business, a my mamy dodatkowe zlecania. Tendencja ta najmocniej zaakcentowana jest w scenariuszu pierwszym, w którym trwa wyścig technologiczny i na tym koncentrują się producenci, powierzając mniej istotne dla nich elementy swoim operatorom logistycznym.

Jakie najważniejsze megatrendy ujawnia „Logistyka 2040”? Co możemy powiedzieć o przyszłości magazynów?
Scenariusze zawarte w raporcie są panoramicznym spojrzeniem na świat przyszłości. Bardzo ważna jest opisana w nich rosnąca rola tzw. zielonej energii i zrównoważonego rozwoju. Już dziś widać, że operatorzy logistyczni stawiają na budowę magazynów przyjaznych naturze. Nasza nowa inwestycja w Wiskitkach będzie prowadzona w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zastosujemy tam wiele innowacyjnych rozwiązań, które będą chronić naturalne środowisko. Jak widać z danych liczbowych, obecnie jest duży trend wzrostowy, jeśli chodzi o budowę powierzchni magazynowych. Nie ma też problemu z jej komercjalizacją. Dostrzegam też coraz większą potrzebę budowy magazynów blisko miast. Pandemia zmusiła nas do skrócenia łańcucha dostaw. Klienci oczekują towarów natychmiast, a my musimy sprostać ich wymaganiom. Firma FM Logistic CE jest gotowa na wyzwania klientów.

Przypisy