Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administration&Business

17 września 2018

Co dalej z podatkiem dochodowym od wartości nieruchomości w 2019 r.?

0 212
Oswajanie z nową konstrukcją podatku dochodowego, potocznie nazywanym minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych, trwa od samego początku bieżącego roku. Nasze dotychczasowe wyobrażenie wymaga jednak znaczącej aktualizacji. Nowy rok upomni się o rozszerzoną podstawę opodatkowania.

Pierwotnie, od 1 stycznia 2018 r., ustawodawca odwołując się do pojęcia przychodu, objął opodatkowaniem przewyższającą 10 mln zł wartość początkową środków trwałych wskazanych w  ustawie. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wynosi 0,035% tej wartości miesięcznie. Podatek obejmował właścicieli budynków handlowo-usługowych sklasyfikowanych w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo-usługowe oraz budynki biurowe.

POLECAMY

Ustawa podpisana przez prezydenta[1] 29 czerwca 2018 r. wprowadza znaczące modyfikacje, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019. Zmiany wskazują na szersze ujęcie przedmiotu opodatkowania.

W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym zostaną objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). Podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

W nowej konstrukcji podatkiem nie będą objęte te budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem że takie zwolnienie będzie stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r. Wyłączone zostaną także budynki, dla których udział powierzchni użytkowej oddanej do używania (tj. wynajętej lub wydzierżawionej) w jego całkowitej powierzchni nie przekroczy 5%.

Co ważne, zmianie uległ również sposób stosowania limitu 10 mln zł, poniżej którego nieruchomość nie była objęta podatkiem. Limit będzie dotyczyć łącznej wartości wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu podatnika, a nie jak dotychczas poszczególnych wyodrębnionych, jako oddzielne środki trwałe nieruchomości.

Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym) i posiadających udziały w innym podmiocie kwota limitu 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w  proporcji, w jakiej...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy