Branża w czasach VUCA

Administration&Business

Akronim VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiquity), wykorzystany niegdyś przez amerykańską armię do zdefiniowania dynamicznej sytuacji warunków wojennych, stosuje się dziś do opisu wysokiego poziomu zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności charakteryzującego obecne procesy gospodarcze, społeczne i polityczne. Zmiany są coraz gwałtowniejsze, coraz trudniej prognozować długofalowe trendy. Na jakie wyzwania musi w tej sytuacji odpowiedzieć sektor budowalny i real estate?

Obecnie w branży aktywnych jest około 60 tys. osób, czyli mniej, niż było jeszcze 10 lat temu. Niedobór pracowników to problem widoczny już od pewnego czasu, który będzie się pogłębiał, wpływając między innymi na liczbę inwestycji oraz termin ich realizacji.

Generalni wykonawcy tylko w niewielkim zakresie zatrudniają tzw. siły własne. Główny ciężar spoczywa na podwykonawcach. Dlatego sytuacja z niedoborem kadr nie pozostaje bez wpływu na płynność prac i nowych inwestycji. Problem wyraźnie uwidocznił się w 2018 roku, gdy doszło do załamania rynku podwykonawców. Był to moment, w którym po raz pierwszy podwykonawcy poprosili biznes o wsparcie w rekrutacji pracowników fizycznych – Budimex zatrudnił bezpośrednio w tym czasie niemal 1300 osób. Kryzys został zażegnany, ale w dłuższej perspektywie sytuacja się nie poprawiła. Jeśli się weźmie pod uwagę obecne warunki geopolityczne, ekonomiczne i demografię, to kształtujące się prognozy nie wygladają korzystnie.

Na początku 2022 roku pracownicy z Ukrainy stanowili od 40% do 70% składu zespołów wykonawczych. Powszechna mobilizacja na Ukrainie i obowiązek powrotu mężczyzn do kraju natychmiast uwidocznił brak rąk do pracy. Ma to bezpośredni wpływ na inwestycje będące w toku – przykładem jest między innymi budowa metra w Warszawie. Skutki natychmiastowego odpływu kadr widać nie tylko w sektorze budowlanym, ale też w firmach transportowych, gdzie znaczny odsetek kierowców pochodzi z Ukrainy.

Wojna będzie miała długofalowe konsekwencje dla branży. Pierwszy scenariusz, na który wszyscy liczymy i co do którego żywimy nadzieję, to jej szybkie zakończenie. Po wojnie do U...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy