Biurowce należące do Henderson Park i EPP w czołówce budynków o najwyższym standardzie zdrowotnym

Administration&Business

Obiekty zostały wyróżnione międzynarodowym certyfikatem WELL Health-Safety Rating™ potwierdzającym spełnienie wyśrubowanych, światowych wymagań dotyczących higieny i bezpieczeństwo pracy.

Trzy biurowce należące do Henderson Park (70% udziałów) i EPP (30%) z międzynarodowym certyfikatem WELL Health-Safety Rating™. Złożony, wielokryteriowy proces certyfikacji został przeprowadzony przez ekspertów z firmy SWECO i objął wszystkie budynki wchodzące w skład zespołów biurowych: Malta Office Park w Poznaniu, O3 Business Campus w Krakowie i Symetris Business Park w Łodzi.

Certyfikat WELL Health-Safety Rating™ to potwierdzenie najwyższych standardów higieny w budynku oraz gwarancja zdrowej i bezpiecznej przestrzeni pracy i spotkań.
 


Ten międzynarodowym systemem oceny bezpieczeństwa zdrowotnego budynków udowadnia w obiektywny, poparty badaniami naukowymi sposób, iż procedury zastosowane w budynku, jak również regularna kontrola jego kluczowych systemów (takich jak wentylacja i instalacja wodna), pozytywnie wpływają na zmniejszenie zagrożenia związanego z przenoszeniem chorób, w tym m.in. z COVID-19.

Konrad Biskupski – szef Działu Technicznego EPP: „Uzyskanie certyfikatów Well to bardzo duży sukces naszych zespołów.  Wyróżnienie to wiąże się ze spełnieniem wyjątkowo rygorystycznych norm dotyczących wielu aspektów nieruchomości. Jest również czytelnym świadectwem ciągłych starań podejmowanych przez pracowników odpowiedzialnych za stan i standard naszych budynków biurowych. Jakość przestrzeni pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracujących w nich osób to nasze absolutne priorytety, wpisane w filozofię firmy i uwzględnione w realizowanej strategii ESG”. 
 


WELL Health-Safety Rating został opracowany przez International WELL Building Institute™ (IWBI) w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i inne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników budynków. Procedury certyfikacji zostały opracowane przez zespół kilkuset ekspertów, zgodnie z wytycznymi WHO, CDC i innych wiodących organizacji w dziedzinie zdrowia publicznego. Budynki starające się o uzyskanie odznaki WELL Health-Safety Rating ocenia się w zakresie pięciu głównych obszarów: procedur dezynfekcji i czyszczenia, planów gotowości w sytuacjach awaryjnych, dostępności opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością powietrza i wody, a także zaangażowania interesariuszy i komunikacji.

Przypisy