BIM4industry 2023 - podsumowanie

News

Niewiele jest w Polsce wydarzeń, które dawałyby odbiorcy możliwość tak szerokiego spojrzenia w działania różnych podmiotów zaangażowanych w proces budowlany: przedstawicieli administracji państwowej, inwestorów, projektantów i wykonawców jak konferencja BIM4industry. Organizatorzy wydarzenia, za jeden z głównych celów postawili sobie popularyzację metodyki BIM wśród przedstawicieli jednostek przemysłowych. Jak słusznie, otwierając wydarzenie, zauważyła Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezes Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster): „Każda fabryka przyszłości obok najnowocześniejszych linii produkcyjnych powinna być zaprojektowana, wybudowana, zarządzana i modernizowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i metodyk – i tu właśnie wchodzi BIM”.

Ponad 200 uczestników w trakcie 11 prelekcji przyjrzało się, jak wygląda Czwarta Rewolucja Przemysłowa w budownictwie i jakie korzyści dla branży przemysłowej niesie metodyka BIM.

Tegoroczną edycję wydarzenia rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Grzegorza Polaka i Jarosława Sosnowskiego, którzy podczas swoich prezentacji omówili działania związane z cyfryzacją procesu budowlanego zrealizowane i realizowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz dotychczasowe miejsce GINB jako przewodniczącej grupy ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii. Blok pierwszy zakończyła prezentacja Daniela Kesslera z Krakowskiego Parku Technologicznego i Katarzyny Orlińskiej-Dejer (BIM Klaster), którzy omówili rolę hub4industry EDIH i formy wsparcia dla MŚP  w procesie ewolucji do firm przyszłości. Prezentacje bloku drugiego miały praktyczny wymiar i opierały się na doświadczeniach z realnych, rodzimych i zagranicznych projektów, w których zastosowano metodykę BIM, otwarte formaty wymiany danych oraz rozwiązania usprawniające obieg informacji w procesie inwestycyjno-budowlanym. Prelegenci przedstawili jakie problemy pozwalają one rozwiązać i jakie nowe możliwości otworzyć. Blok trzeci dedykowany był takim tematom jak Cyfryzacja krakowskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) od etapu budowy do aktualnej eksploatacji, wykorzystanie procesów opartych o BIM u producenta materiałów budowlanych, co zyskują poszczególne działy firmy dzięki lepszej wymianie. Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas tegorocznej edycji konferencji BIM4industry były wybrane aspekty prawne cyfrowych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM).

To był niezwykle intensywny dzień, podczas którego mieliśmy okazję wysłuchać wielu praktycznych i inspirujących wystąpień. Cieszy nas, że przykładów z rodzimego rynku, z roku na rok, jest coraz więcej. Cieszy także, że do grona uczestników organizowanych przez nas wydarzeń dołączają przedstawiciele kolejnych firm.

Wszystkim, bez wyjątku – prelegentom, uczestnikom, partnerom – DZIĘKUJEMY!

www.bim4industry.pl

Przypisy