Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administration&Business

25 marca 2020

NR 2 (Kwiecień 2019)

Bastion zaufania w zmieniającym się świecie

0 96

Od 150 lat dyplomowani rzeczoznawcy RICS wspierają lokalne społeczności na całym świecie w pobudzaniu gospodarczego wzrostu, budowaniu miast, zarządzaniu ograniczonymi zasobami, dążąc do zapewnienia lepiej skomunikowanego globu. Zaufanie, które przez wszystkie te lata zdobyli i umocnili w swoim zawodzie, pomogło w zrównoważonym rozwoju środowiska naturalnego i budowlanego. Jednak świat w 2019 r. różni się bardzo od tego z 1868 r., kiedy powstał RICS. Wpływ Big Data i sztucznej inteligencji, zmiany klimatu, urbanizacja na niespotykaną skalę, utrata zaufania instytucjonalnego to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj dyplomowani rzeczoznawcy. 
 

Pomocą w rozwiązaniu wielu z tych wyzwań może okazać się przygotowany w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje raport, „Przyszłość zawodu rzeczoznawcy”, kontynuacja raportu „Nasz zmieniający się świat” z 2015 r., w ramach którego zidentyfikowane zostały następujące czynniki zmian:

POLECAMY

  • zwiększona potrzeba zrozumienia i efektywnego wykorzystania (jakości) danych,
  • możliwości i wyzwania (np. ochrona prywatności) sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy,
  • zwiększona konwergencja między sektorami budowlanym i technologii,
  • zmiana tradycyjnych modeli biznesowych i form własności, obrotu i zarządzania nieruchomościami,
  • przejście od wartości budynku do klienta,
  • spojrzenie na cały cykl życia aktywów,
  • uczenie się przez całe życie jako coraz bardziej istotny element kariery zawodowej rzeczoznawcy. Choć wymagana będzie od niego większa biegłość w nowych technologiach, kluczowe pozostaną umiejętności nietechniczne i inteligencja emocjonalna.

Od powołania RICS minęło ponad 150 lat, a nasi profesjonaliści mierzą się dziś z wieloma wyzwaniami podobnymi do tych, które stały przed pionierami naszej organizacji w 1868 r., z których najważniejsze to zachowanie i przekazanie wiedzy w obliczu szybkiego postępu technologicznego oraz rosnące szanse i ryzyko stosowania tych technologii. 

 

Rzeczoznawcy stoją dzisiaj przed wyjątkową okazją, aby pomóc w zarządzaniu tymi zmianami w zrównoważony i zgodny z międzynarodowymi standardami sposób.

W maju br. zainaugurujemy 12-miesięczny przegląd strategicznych dla przyszłości zawodu rzeczoznawcy obszarów, mający pomóc w określeniu niezbędnych kroków, które przybliżą naszą organizację do osiągnięcia założonej wizji i umocnią ją w kontynuowaniu służby na rzecz interesu publicznego.

W rok po jubileuszu 150-lecia istnienia organizacji, podejmujemy starania, aby stawić czoła kluczowym wyzwaniom, pozostając jednocześnie bastionem zaufania w szybko zmieniającym się krajobrazie. Jak organizacja, której członkowie przez ostatnie 150 lat dokonywali pomiarów oraz wyceny gruntów i nieruchomości na całym świecie, przygotowuje się na następne stulecie? Jak może dostosować się do bardziej zurbanizowanego i zdigitalizowanego otoczenia, zachowując jednocześnie zaufanie opinii publicznej? To pytania, które zadaje sobie nasza instytucja tuż po rocznicowych obchodach, spoglądając w przyszłość.

I choć na pierwszy rzut oka nie jest to widoczne, wiele wyzwań stojących dziś przed zawodem rzeczoznawcy jest podobnych do tych z 1868 r.

Od powołania RICS minęło ponad 150 lat, a nasi profesjonaliści mierzą się dziś z wieloma wyzwaniami podobnymi do tych, które stały przed pionierami naszej organizacji w 1868 r., z których najważniejsze to zachowanie i przekazanie wiedzy w obliczu szybkiego postępu technologicznego oraz rosnące szanse i ryzyko stosowania tych technologii. Wraz ze wzrostem tempa zmian, aby nadążyć za trendami rynkowymi, coraz ważniejszy staje się ciągły program szkoleń i adaptacja nowych praktyk pracy.

Wiele spośród naszych wysiłków w zakresie przygotowania przedstawicieli zawodu do wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość, koncentruje się na trzech kluczowych czynnikach zmian: urbanizacji, zmianach klimatu i technologii oraz ich wpływie na nieruchomości i środowisko budowlane. Rzeczoznawcy instytucji mają kluczową rolę do odegrania w rozwiązywaniu wielu z tych problemów: poprzez umacnianie międzynarodowych standardów, egzekwowanie norm będących źródłem zaufania do rynku i stawianie ludzi w centrum wszystkich działań mogą wpływać na kształt norm europejskich i globalnego rynku.

Programy RICS dla przyszłości 

Prace zmierzające w tym kierunku rozpoczęły się już w ramach programu RICS Futures, zainicjowanego w 2015 r., w ramach którego organizacja analizuje wpływ na zawód rzeczoznawcy kluczowych czynników napędzających zmiany do 2030 r., od masowej urbanizacji i pojawienia się nieruchomości jako rosnącej klasy inwestycyjnych aktywów, po wzrost znaczenia światowej klasy średniej i rewolucyjny wpływ Big Data.

W oparciu o płynące z programu wnioski, instytucja rozpoczęła w 2018 r. konsultacje wśród członków organizacji działających we wszystkich sektorach rynku w zakresie kluczowych globalnych trendów napędzających zmiany w środowisku budowlanym. Przeprowadzono ponad tysiąc rozmów w formie okrągłych stołów, seminariów i kampanii informacyjnych, aby sprawdzić, w jaki sposób zmiana udokumentowana trzy lata temu wpływa na cały zawód.

W nadchodzących miesiącach wykorzystamy wyniki tych konsultacji, aby przygotować raport 2020 Futures, który pomoże ustalić kierunek rozwoju i strategię naszej organizacji na najbliższe 10 lat. W trakcie ośmiomiesięcznych konsultacji przedstawiciele zawodu zwrócili uwagę m.in. na rosnące znaczenie danych cyfrowych oraz zmianę narzędzi pracy na skutek postępującej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji.

Respondenci podkreślali również potrzebę etyki i odpowiedzialności społecznej, zdolność do dostosowywania się i rozwijania nowych praktyk i ról pracy, potrzebę innowacyjnych metod nauczania w karierze zawodowej oraz znaczenie zróżnicowanego miejsca pracy pod względem wieku, płci, umiejętności i sposobu myślenia (patrz tabela na stronie obok).

Planujemy zbadać niektóre z tych tematów i nakreślić sposoby reagowania na nie, dostarczając profesjonalistom rynku narzędzi do nawigowania w szybko zmieniającym się środowisku. 

World Built Environment Forum RICS

RICS od lat zajmuje się mapowaniem zachodzących w świecie zmian i wynikających z nich wyzwań dla profesjonalistów rynku, starając się jednocześnie dostarczyć skuteczne rozwiązania. Przełomowa praca organizacji wykonana za pośrednictwem World Built Environment Forum (WBEF) i szczytu WBEF posłużyła do podkreślenia wkładu specjalistów z naszej organizacji w zrównoważony i trwały rozwój środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Pomyślany jako projekt, który ma rzucić wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu i promować innowacyjne podejście do przyszłości, WBEF łączy ekspertów i liderów opinii z wielu dyscyplin i pozwala nam spojrzeć na środowisko budowlane z holistycznej, szerokiej perspektywy.

Szczyt WBEF w Londynie w 2018 r. – trzecia edycja z największym jak dotąd sukcesem – zgromadził jedne z najbardziej błyskotliwych umysłów na świecie, aby pomóc zrozumieć wyzwania, które niesie ze sobą przyszłość. Ponad 1000 delegatów wysłuchało globalnych liderów: przedstawicieli takich firm, jak Tesla, IBM Watson IoT, Intel Corporation czy Deliveroo, którzy przybyli do stolicy Wielkiej Brytanii, aby podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, a także spostrzeżeniami na temat tego, w jaki sposób ludzkie społeczności będą żyć i pracować w nadchodzących dekadach. W 2019 r. szczyt przeniesie się do Nowego Jorku, a sercem programu będzie zmieniający się charakter pracy i wpływ tych zmian na proces urbanizacji. Szczególną uwagę uczestnicy wydarzenia poświęcą również możliwościom przyspieszenia przepływu kapitału w zielone aktywa oraz wykorzystania potencjału gospodarki niskoemisyjnej.

Zwycięzcą głównej nagrody o wartości 50 000 funtów (56 500 euro), wyłonionej spośród 12 globalnych finalistów i ponad 1200 uczestników, jest Earl Forlales, 23-letni absolwent inżynierii materiałowej z Filipin. Zainspirowany bambusową chatą jego dziadków, mieszczącą się na obrzeżach Manili, stworzył projekt niskokosztowego domu z bambusa, Cubo, który można skonstruować w niespełna cztery godziny i który ma pomóc w przezwyciężeniu chronicznego niedoboru mieszkań wynikającego z rosnącej populacji slumsów w stolicy Filipin.

Kolejną inicjatywą RICS skoncentrowaną na przyszłości jest wyzwanie „Miasta dla przyszłości” zainicjowane w styczniu 2018 r., mające na celu znalezienie naznaczonych potencjałem zmiany i praktycznych rozwiązań najpilniejszych problemów, z którymi borykają się współczesne miasta, w tym urbanizacji, zmian klimatu i niedoboru zasobów naturalnych. Zdobywcą głównej nagrody o wartości 50 000 funtów (56 500 euro), wyłonionej spośród 12 globalnych finalistów i ponad 1200 uczestników, jest Earl Forlales, 23-letni absolwent inżynierii materiałowej...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy