Autor: Sylwia Uziębło-Kowalska

Radczyni prawna, counsel w Osborne Clarke.
Łączy doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych ze wsparciem w ramach procesu inwestycyjnego. Wspiera klientów w zapewnieniu zgodności ich działań z przepisami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Pomaga im także opracowywać i wdrażać strategie ESG. Przygotowuje umowy o roboty budowlane i prace projektowe, wspierając klientów w bieżących sprawach związanych z procesem inwestycyjnym, a także prowadzi projekty związane z elektromobilnością oraz wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obowiązki dotyczące instalacji infrastruktury ładowania aut elektrycznych w budynkach niemieszkalnych, o których powinni pamiętać ich właściciele i zarządcy

Wpisanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w bieżące zarządzanie biznesem stało się dla przedsiębiorców koniecznością. Wynika to nie tylko z regulacji prawnych i nadchodzących zmian w zakresie raportowania danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przyniesie implementacja unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), lecz także z presji rynkowej. Firmy często decydują się na redukcję negatywnego wpływu na środowisko (śladu węglowego) dzięki przejściu na flotę aut nisko- lub zeroemisyjnych.

Czytaj więcej

Obowiązki dotyczące instalacji infrastruktury ładowania aut elektrycznych w budynkach niemieszkalnych, o których powinni pamiętać ich właściciele i zarządcy

Wpisanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w bieżące zarządzanie biznesem stało się dla przedsiębiorców koniecznością. Wynika to nie tylko z regulacji prawnych i nadchodzących zmian w zakresie raportowania danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przyniesie implementacja unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), lecz także z presji rynkowej. Firmy często decydują się na redukcję negatywnego wpływu na środowisko (śladu węglowego) dzięki przejściu na flotę aut nisko- lub zeroemisyjnych.

Czytaj więcej