Dołącz do czytelników
Brak wyników

NARZĘDZIOWNIA

27 kwietnia 2015

6 prostych kroków do podniesienia efektywności systemów HVAC

0 256
Prawidłowa konserwacja systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz systemu sterowania BAS może zwiększyć komfort użytkowników, przedłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć koszty operacyjne budynku, a w szczególności zużycie energii elektrycznej.

Jarosław Mirkowicz, Kierownik Techniczny HVAC, Johnson Controls

POLECAMY

Nawet regularna konserwacja nie zabezpiecza systemów przed stratami energii i pracą powodującą niedogodności dla użytkowników, jeśli czynności konserwacyjne nie są prowadzone w sposób przemyślany i konsekwentny. Wstępna regulacja przy pierwotnym uruchomieniu nie zapewnia optymalnej pracy przez cały okres żywotności systemu. Dlatego w czasie okresowych przeglądów należy zawsze dostosowywać pracę systemu do aktualnych warunków (np. zmienne wykorzystanie powierzchni użytkowej), unowocześniać algorytmy sterownicze i wprowadzać poprawki operacyjne zgodnie z najnowszym poziomem wiedzy technicznej. Takie działania mogą zapewnić nawet do 20% dodatkowych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Możliwości w zakresie sterowania

Okres zwrotu z inwestycji w proste usprawnienia systemów HVAC oraz ich sterowania wynosi średnio  0,49 roku, co sprawia, że jest to najtańszy sposób poprawienia efektywności użytkowania budynku1. Badania wykazują, że dla zapewnienia oszczędności energii i utrzymania najwyższego komfortu użytkowników kontrole systemu HVAC i wprowadzanie niezbędnych korekt należy przeprowadzać regularnie2.

Nawet w przypadku wykonania remontów kapitalnych zapewniających unowocześnienie i wzrost efektywności sprzętu nie można zapominać o regularnych kontrolach i usprawnieniach eksploatacyjnych, gdyż mają one kluczowe znaczenie w procesie dostosowania pracy instalacji do aktualnych potrzeb budynku.

Amerykański instytut badawczy Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) opracował metodę zwaną „Ponownym dostrajaniem systemów budynkowych", która szczegółowo omawia proces oceny pracy i niezbędnych regulacji dla instalacji HVAC. Ponowne dostrajanie realizowane jest przede wszystkim poprzez kontrolę systemu sterowania pracą instalacji w budynku, ale może obejmować również niewielkie, niedrogie naprawy, takie jak zmiana błędnej lokalizacji czujników lub wymiana czujników uszkodzonych. Dzięki wykorzystaniu informacji z istniejącego systemu automatyki budynku (BAS) i wprowadzeniu prostych korekt lub napraw, niedużym kosztem zapewnia się wzrost efektywności energetycznej i poprawę komfortu użytkowników.

Program analizy i dostrojenia systemów budynkowych w obiektach komercyjnych wg PNNL

Dostrajanie systemów budynkowych zgodnie z instrukcją Instytutu PNNL pozwala na zmniejszenie zużycia energii w instalacjach HVAC budynków komercyjnych w zakresie ok. 5–20%. Metodologia obejmuje sześć prostych w realizacji i niedrogich procesów w celu identyfikacji nieprawidłowości i ich usunięcia, co zapewnia wzrost oszczędności energii i komfortu użytkowania.

Główne obszary działań objętych dostrojeniem to:

  • podział klimatyzacji na strefy
  • harmonogram użytkowania wyznaczonych stref przez najemców
  • regulacja temperatury i ciśnienia statycznego na wylotach powietrza klimatyzowanego oraz metody pomiarów tych parametrów
  • działanie sprzęgła hydraulicznego (jeśli jest w danej instalacji)
  • prawidłowe sterowanie pracą central klimatyzacyjnych w zakresie ogrzewania i chłodzenia
  • sterowanie pracą centralnej maszynowni chłodniczej
  • obróbka powietrza świeżego w centralach klimatyzacyjnych.

Kolejne etapy metodologii Instytutu PNNL przedstawiamy poniżej:

1. Zebranie wstępnych informacji na temat budynku

Pierwszy etap wymaga zebrania podstawowych danych na temat budynku. Głównym źródłem informacji jest tu zarządca obiektu. Ten wstępny etap pozwala na zapoznanie się z informacjami na temat urządzeń zastosowanych w instalacjach HVAC i rodzajem systemu sterowania BAS. 

2. Analiza zdobytych informacji i trendów danych dotyczących parametrów pracy mierzonych i zbieranych przez system BMS

Analiza dokumentacji oraz trendów danych pozwala na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów budynkowych, jeszcze przed wizją lokalną obiektu. Metodologia PNNL zaleca jednoczesną analizę wizualizacji graficznych kilku parametrów pracy układu, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia anomalii.

3. Wizja lokalna na obiekcie i zapoznanie się ze szczegółami systemów budynkowych

Podczas wizj...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy