Rola Property Managera w budowie i utrzymaniu wartości nieruchomości komercyjnych

KOMENTARZ EKSPERTÓW

Nieruchomość komercyjna to złożony ekosystem, na którego wpływ wywiera wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a sam budynek silnie oddziałuje na otoczenie, determinując między innymi przepływ osób, a co za tym idzie wpływa na kształt ciągów komunikacyjnych w całej lokalizacji. Sercem każdego nowoczesnego projektu jest zaawansowany Building Management System, który nadzoruje pracę budynku, w tym pomaga kontrolować bilans energetyczny nieruchomości i dba o zadaną jakość jej środowiska wewnętrznego. Jaka jest obecnie rola Property Managera? Czy sprowadza się głównie do nadzoru nad działaniem systemu BMS i reagowaniu na wskazane nieprawidłowości? Opinią dzieli się Wojciech Zawierucha, Dyrektor Operacyjny w firmie CERES Management Services, która zarządza obecnie nieruchomościami komercyjnymi o łącznej powierzchni wynajmowalnej około 250 000 m kw., zlokalizowanymi w Polsce, Bułgarii i w Rumunii.

Zakres działania Property Managera z punktu widzenia zarówno właściciela budynku, jak i najemcy jest znacznie szerszy niż tylko techniczne utrzymanie projektu i nadzór nad budynkowymi systemami, choć należy podkreślić znaczną i ciągle rosnącą rolę automatyzacji. Zaawansowane systemy BMS pozwalają na skuteczny, zintegrowany nadzór między innymi nad oświetleniem, systemami ogrzewania, klimatyzacji czy odzysku wody szarej, a co za tym idzie pozwalają skutecznie kontrolować bilans energetyczny budynku. Możliwość monitorowania i precyzyjnej regulacji zużycia energii przez poszczególne instalacje w czasie rzeczywistym wprost wpływa na koszty eksploatacyjne, co w obecnej dobie ma zasadnicze znaczenie dla każdego właściciela i użytkownika nieruchomości.

Property Manager odpowiada za cały wachlarz działań pośrednio lub bezpośrednio przekładających się na wartość budynku dla użytkowników i właścicieli nieruchomości, w tym:

  • zarządza finansami, co obejmuje między innymi optymalizację przepływów pieniężnych generowanych przez projekty,
  • reprezentuje właścicieli w relacjach z najemcami, zwłaszcza w kontekście odpowiadania na ich indywidualne potrzeby,
  • reprezentuje właścicieli w rozmowach z regulatorem rynku bądź innymi stronami,
  • dba o kwestie związane z rozliczeniami, w tym podatkowymi czy ubezpieczeniowymi,
  • zarządza umowami najmu, koordynuje ich negocjacje lub renegocjacje,
  • zarządza projektami budowlanymi, w tym wykończeniowymi czy renowacji powierzchni oraz odpowiada za przygotowywanie i rozliczanie budżetów takich projektów, 
  • odpowiada za wypełnienie wszystkich wymogów narzuconych przez regulatora: od technicznych po finansowe,
  • dba o marketing i komunikację projektu, co ma duże znaczenie w przypadku między innymi projektów wrażliwych społecznie lub centrów handlowych.

Jako CERES Management Services zarządzamy obiektami w regionie Europy Środkowej i Południowej, dostarczając właścicielom wysoką wartość dodaną również w przypadku projektów mniej oczywistych: często doradzamy i odpowiadamy za kompleksowe repozycjonowanie starszych budynków, co nierzadko obejmuje ich przebudowę lub rozbudowę rekomercjalizację i marketingowe repozycjonowanie. CERES jest odpowiedzialny między innymi za przebudowę kompleksu Radisson w Bukareszcie, jak również za realizację projektów rozbudowy i przebudowy obiektów handlowych, biurowych i magazynowych w stolicy Bułgarii, Sofii. W Polsce odpowiada między innymi za kompleksowe zarządzanie jednym z największych kompleksów biurowych na południu kraju: Bonarka 4 Business, który zlokalizowany jest w Krakowie, w tym za koordynację projektów modernizacji budynków oraz realizację Planu Zrównoważonego Zarzadzania Nieruchomością, który jest wdrażany od 2020 roku.  

Reasumując: rola Property Managera wykracza daleko poza mury nieruchomości i obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania inwestycji. W zależności od projektu może rozpocząć się od doradztwa na etapie planowania projektu, poprzez zaangażowanie w różnym stopniu w jego realizację , komercjalizację, aż po bieżące dbanie o wartość nieruchomości oraz kompleksowe zarządzanie jej finansami. Zadaniem dla sprawnego zarządcy jest zapewnienie, że nieruchomość wygeneruje określoną wartość dla wszystkich zaangażowanych w projekt interesariuszy.

***

Ceres Management Services (Ceres) jest firmą świadczącą kompleksowe usługi dla nieruchomości, z biurami w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Od 2015 roku Ceres działa w obszarach Property i Project Management oraz dostarcza komplementarne usługi dla właścicieli zarówno pojedynczych budynków jak i  portfeli nieruchomości komercyjnych w krajach Europy Środkowo oraz Południowo-Wschodniej. Firma obecnie zarządza nieruchomościami o powierzchni wynajmowalnej około 250 000 mkw.

www.cerescee.com

Przypisy