Wyzwania ESG stawiane przed branżą nieruchomości komercyjnych w Polsce

PROPERTY

Rozwój rynków kapitałowych spowodował, że powstała potrzeba pogłębionej analizy biznesu, nieograniczającej się wyłącznie do udziału w rynku, rentowności i wypłacalności. Inwestorzy, partnerzy biznesowi, najemcy oraz klienci zaczęli zwracać uwagę na wszelkie aspekty funkcjonowania firm, wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Biznes powinien patrzeć szerzej na ekosystem, w którym funkcjonuje – troszczyć się o ochronę środowiska naturalnego oraz przyczyniać się do dobrostanu i rozwoju wszystkich grup interesariuszy, w tym społeczności lokalnych. Ten zwrot w stronę odpowiedzialności biznesu spowodował rosnące oczekiwania inwestorów i kredytodawców w zakresie działań środowiskowych i społecznych stawiane przed branżą nieruchomości komercyjnych.

POLECAMY

Pochodną tego trendu jest wdrażanie przez firmy strategii i raportowania ESG, pozwalających na pozafinansową ocenę biznesu. Jako zarządzający największym portfelem centrów handlowych w Polsce jesteśmy świadomi, że polityka ESG przekłada się na konkretne działania wymagające wdrożenia w obiektach i w strukturze firmy. Niesie to za sobą wyzwania dla całej branży nieruchomości komercyjnych – zarówno obiektów handlowych, jak i biur. EPP – jako firma odpowiedzialna społecznie, troszcząca się o środowisko i ludzi – wdrożyła strategię ESG w 2021 roku, a w czerwcu br. podzieliła się swoim pierwszym raportem uwzględniającym cele na lata 2022–2025, wyznaczone w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, działań na rzecz społeczeństwa oraz zwiększania przejrzystości ładu korporacyjnego.
 

Pasaż Grunwaldzki – ule na dachu
 

Obywatel Ziemi – odpowiedzialność wobec środowiska

Jednym z głównych tematów wymagających zaadresowania przez branżę nieruchomości komercyjnych jest ograniczenie emisji...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy