Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

20 marca 2020

NR 4 (Sierpień 2019)

Monitoring i optymalizacja zużycia energii sposobem na zniwelowanie podwyżek cen energii

0 545

Obserwowana od wielu miesięcy sytuacja na rynku energii elektrycznej i pozostałych mediów energetycznych jest sygnałem dla zarządców i właścicieli nieruchomości do podejmowania przedsięwzięć związanych z racjonalizacją zużycia energii. Świadome zarządzanie energią w budynkach to przede wszystkim monitoring oraz wdrażanie działań ukierunkowanych na optymalizację zużycia.

Rosnące ceny energii elektrycznej oraz coraz częściej występujące w Polsce w okresie letnim rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, związane ze wzmożonym działaniem systemów chłodzenia w budynkach, skutkujące koniecznością importu energii spoza granic kraju, powinny być impulsem dla właścicieli obiektów do priorytetowego potraktowania kwestii zarządzania energią. 

POLECAMY

Współpracując z klientami, często dostrzegamy brak świadomości o korzyściach energetycznych i ekonomicznych, jakie można uzyskać poprzez efektywne zarządzanie energią w budynkach. 

Jako doradca energetyczny przy projektach związanych z optymalizacją zużycia energii w budynkach KAPE S.A. rekomenduję kompleksowe podejście, które zakłada integrację wszystkich możliwych działań, co pozwala na uzyskanie większych oszczędności energii, zmniejszenie kosztów i poprawę komfortu użytkowania obiektu. Działania można podzielić na niskokosztowe w zakresie gospodarki energetycznej, sterowania systemami i pracy instalacji oraz wysokokosztowe w zakresie modernizacji i stosowania rozwiązań alternatywnych. 

Powszechnie dostępnym, lecz nie zawsze efektywnie wykorzystywanym narzędziem do identyfikacji obszarów strat energii w budynku jest system monitoringu zużycia mediów. Może funkcjonować jako jedna z opcji wdrożonego systemu zarządzania energią w obiekcie (BMS) lub jako zdalny system przesyłu danych z liczników opomiarowanych mediów do centralnej bazy danych lub bezpośrednio do aplikacji webowej z wizualizacją danych. Monitorowanie zużycia mediów energetycznych oraz innych parametrów (takich jak temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku węgla) pozwala na bieżącą kontrolę, wykrywanie stanów alarmowych w zakresie przekroczeń, a także identyfikację błędów w działaniu systemów. 

Na etapie opomiarowania dostępnych mediów w budynku zaleca się oddzielny montaż liczników dla każdej instalacji, co dzięki prowadzonemu monitoringowi pozwala na identyfikację obszarów najbardziej energochłonnych. Zainstalowane liczniki powinny mieć funkcję zdalnego odczytu. Zbierane dane stanowią najlepsze źródło informacji przy wykonywaniu analiz dla wdrożenia przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie zużycia energii w budynku i zwiększenie komfortu przebywających w obiekcie osób.

Rys. 1. Etapy monitoringu oraz zarządzania energią w budynku

 

System zbierania i monitoringu dostarcza danych o profilu zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku, co jest istotną informacją przy optymalnym doborze taryf oraz mocy zamówionych. Z doświadczenia KAPE wynika, że istnieje duży potencjał oszczędności w tym obszarze, ponieważ obecnie w wielu budynkach moce zamówione oraz taryfy są nieoptymalnie dobrane, co przekłada się na wysokie rachunki za media energetyczne dla właścicieli. 

Monitoring danych o zużyciu energii w powiązaniu z wiedzą o warunkach pogodowych oraz obciążeniu obiektów pozwala na określenie, czy pracujące w budynku systemy grzewcze, wentylacyjne oraz chłodnicze są dobrze wyregulowane. Istotnym problemem, występującym w budynkach z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami, są niepoprawnie ustawione nastawy wydajności urządzeń, co powinno zostać zweryfikowane na etapie odbioru prac wykonawczych. Najważniejszą rolę w prawidłowej pracy urządzeń w takich budynkach odgrywa prawidłowo zaprogramowana automatyka. To właśnie podczas odbiorów robót powinna być sprawdzana zgodność ustawionych parametrów z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej. W swojej codziennej pracy często spotykamy się z sytuacją, że urządzenia nie pracują optymalnie właśnie przez nieprawidłową pracę automatyki, co wpływa na wzrost ich energochłonności, a także trudność w utrzymaniu odpowiedniego komfortu termicznego. Dlatego warto pamiętać, aby przy odbiorach prac instalacyjnych sprawdzić, czy wprowadzone ustawienia w systemie automatyki budynkowej są optymalne pod kątem energetycznym. W przypadku nieodpowiednio dobranych parametrów i harmonogramów pracy prowadzenie monitoringu zużycia energii pozwala na wykr...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy